Otevírací doba
Po-Pá 9:00 - 18:00
So 9:00 - 12:00
Vodní 453, 76001 Zlín, edigi@edigi.cz, Tel: 577 431 491
   
Vyhledávání
PLATNOST

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti Miroslav Prokeš Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

OBJEDNÁVKA

On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu jak nakupovat.

Možnosti podání objednávky:

využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku

telefonicky - naši pracovníci jsou Vám k dispozici na telefonním čísle 577 431 491 od 9.00 do 18.00 hod.

e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu edigi@edigi.cz

Náležitosti objednávky - u on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka:

v kolonce Plátce - Jméno, Příjmení, Ulice, čp., Město, PSČ, Stát

v kolonce Plátce - Firma, IČ, DIČ, pokud chcete zboží objednat na firmu

v kolonce Příjemce - Jméno, Příjmení, Ulice, čp., Město, PSČ, Stát, pokud je rozdílná od fakturační adresy

telefonické a e-mailové spojení, nutné pro případné změny typu zboží

případné doplňující údaje

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí.

V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty).

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,

že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího.

Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list.

Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace

jsou společností Miroslav Prokeš považována za důvěrná. Tyto údaje jsou dle zákona chráněny

proti zneužití a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na

vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává

změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje

kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny

zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Zákon ukládá prodejcům dodávat české manuály u všech produktů – toto se však nevztahuje na produkty,

jenž nejsou tzv. "samostatně činné". Český návod tedy není možné získat např. k pevnému disku či základní desce.

U produktů jako jsou stolní DVD přehrávače, tiskárny či fotoaparáty je samozřejmě takovýto návod součástí balení.

V případě, že manuál součástí balení není, kontaktujte prosím reklamační oddělení na reklamace@powercomp.cz, návod Vám bude poslán obratem.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn

při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět

v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Po obdržení vráceného zboží, prodávající kupujícímu vrátí zpět

odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.)

a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu.

Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující

žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti

zásilky řešena pouze s dopravcem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:

dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou, cena dobírky je 70,- Kč bez DPH.

bankovním převodem - na základě proforma faktury, platba se provádí předem a zboží Vám je následně doručen

již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet. Tento způsob platby se používá vždy, pokud si objednáte zboží,

u kterého je označení, že je pouze na objednávku.

hotově - v případě osobního odběru na prodejně

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží.

V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu příjmout nebo zrušit objednávku.

V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.

Přihlášený uživatel